ღვთის სიტყვა არის ცოცხალი და მოქმედი

gvtis sityva aris cocxali da moqmedi

ვინაიდან ღვთის სიტყვა არის ცოცხალი, მოქმედი და ყოველგვარ ორლესულ მახვილზე უფრო ბასრი, და აღწევს სამშვინველისა და სულის, სახსართა და ტყვინთა გაყოფის ადგილამდე, და განიკითხავს გულის აზრებსა და ყოველგვარ ზრახვებს. – ებრაელთა 4:12

Advertisements