ყოველივე გააკეთეთ უფალ იესოს სახელით

კოლოსელთა 3:17
და ყოველივე, რასაც თქვენ აკეთებთ სიტყვით თუ საქმით, ყოველივე გააკეთეთ უფალ იესოს სახელით და მის მიერ ჰმადლობდეთ მამა ღმერთს. – კოლოსელთა 3:17

Advertisements