მოდით მუხლი მოვიდრიკოთ

 

ფსალმუნები 94:6მოდით, თაყვანი ვცეთ და შევუვრდეთ, მუხლი მოვიდრიკოთ უფლის, ჩვენი შემოქმედის წინაშე!  — ფსალმუნები 94:6

Advertisements