ბრიყვის გასაგონად ნუ ილაპარაკებ

 

იგავნი 23:9 ბრიყვის გასაგონად ნუ ილაპარაკებ, რადგან აბუჩად აიგდებს შენს გონივრულ სიტყვებს. – იგავნი  23:9

Advertisements