თავიდანვე სწორად გაწვრთენი

იგავნი 22:6ყმაწვილი თავიდანვე სწორად გაწვრთენი და სიბერეშიც არ გადაუხვევს გზიდან.  – იგავნი 22:6

Advertisements