ითხოვეთ და მოგეცემათ

მათე 7:7

ითხოვეთ და მოგეცემათ. ეძიეთ და ჰპოვებთ. დარეკეთ და გაგეღებათ.  – მათეს 7:7

Advertisements