აღსრულდა

იოანეს 19:30
28 ამის შემდეგ, როდესაც დაინახა იესომ, რომ უკვე დასრულდა ყველაფერი, რათა აღსრულდეს წერილი, თქვა: „მწყურია!“
29 იდგა იქ ძმრით სავსე ჭურჭელი. ძმრით გაჟღენთილი ღრუბელი უსუპზე წამოაცვეს და პირთან მიუტანეს.
30 როდესაც მიიღო ძმარი იესომ, თქვა: „აღსრულდა!“
მიიდრიკა თავი და განუტევა სული.  იოანეს 19:28-30

Advertisements