სიკვდილმა ვერ შეძლო მისი შეკავება


საქმეები 2:14მაგრამ ღმერთმა აღადგინა იგი, შეუხსნა რა სიკვდილის ბორკილები და სიკვდილმა ვერ შეძლო მისი შეკავება.
საქმეები 2:14

Advertisements