საკუთარი თავის ხელმწიფე ქალაქის ამღებს სჯობია

sakutari tavis xelmwife qalaqis amgebs sjobia

Advertisements