მდუმარე სულელიც ბრძნად მოგეჩვენება

იგავნი 17
მდუმარე სულელიც ბრძნად მოგეჩვენება, ენის მომთოკველი კი – გონიერად. – იგავნი 17:28

Advertisements