ოსანა!

osana
აიღეს პალმის ტოტები, მის შესაგებებლად გავიდნენ და იძახდნენ: „ოსანა! კურთხეულ არს უფლის სახელით მომავალი, მეფე ისრაელისა!” – იოანეს 12:13

Advertisements