ქრისტიანული სურათები

icxovre gmertistvis, dro midis

madloba utxari gmerts

me mogasvenebt tqven

modit muxli movidrikot

daexmare da gaamxneve adamianebi

shemoushveb mas

axalgazrda taoba - isrebi desktop

gmertis kravi iPad

sufta guli shehqmeni chemi iPad

gaxsovdet ieso qriste facebook cover

locva iyos pirveli reaqcia

იესო - უფალთ უფალი

damiwyebt dzebnas da mipovnit2

shen sheqmeni yovelive

saxareba aris gvtis dzala

tqven xart samefo samgvdeloeba da wmida eri

locva

me var qristiani

ufalo shen xar mwyemsi ketili

sibrdzne margalitebze uketesia

adide sulo chemo misi wmida saxeli

me var gza rwmena nu miesadagebit am wutisofels xelaxla unda daibado gvtis sityva aris sulis maxvili pativiscemashi ertmanets daasawrit gvtis shvilebi2 ixaret sulis nayofia santeli gmertis xma shens saxes sad gaveqcevi istock_000015718053small ieso fathkid dideba ufals sheiyvare ufali sheni gmerti dasabami sheni sityvisa cheshmaritebaa uflis saxels mouxmob da gadarchebi is aris gza cheshmariteba da sicocxle

shemdegi2

Advertisements