უბრალო სურათები

სურათის სხვადასხვა ფორმატში გადმოსაწერად დააკლიკეთ ერთხელ სურათს
(iPhone, Samsung Galaxy, HTC, Nokia Lumia/
PC, iPad, Samsung Galaxy Tab, Laptop, Asus)
agdgoma da sicocxle

mowmends ufali cremls yovell saxes

qveynis xsna iesos meshveobit

qriste mokvda chventvis

kacis dze movida rata emsaxuros da sicocxle gasces

misi chrilobebit chven ganvikurnet

qriste agsdga2

qriste agsdga1

daayene gmerti pirvel adgilze

wyali, romelsac ieso idzleva

agsrulda

ufali aris chemi klde, simagre, mxsneli mobile

modit chemtan da mogasvenebt mobile

ioanes saxareba tavi mesame

chemi-zraxvebi-tqveni-zraxvebi-ar-aris-mobile

qriste ipad

ra kargia ertad rom cxovroben dzmebi mobile

ver shedzlebt gmertsac emsaxurot da simdidresac mobile

uzenaesis safarqvesh damkvidrebuli desktop

nu ganikitxavt, msjavrs nu dasdebt, miutevet mobile

sibrdznisa da gamocxadebis suli mobile

yvelafers aqvs tavisi dro iPad

alfa da omega mobile

iyavit wmida

mteli sulita da gulit emsaxure gmerts iPad

mdogvis marcvlisodena rwmena mobile

ertoba iPad

მათეს 5:16

nateli bnelidan gamobrwyinda

qriste agsdga

qriste agsdga 2

aravin aris sheni mgavsi

dze kacisa

 

shemdegi2

Advertisements